CAPITAL MARKET IN THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE PERIOD OF TRANSITION "EMERGING MARKETS"

Authors

  • Гордана Живаљевић, Мр D.O.O ,, BARS ", Nis

Keywords:

capital market, capitalization, legislation, categorization of risk, Belgrade stock

Abstract

In time the world financial flows globalization, monetary integration,deregulation,and new information technologies, the importance gaininig development of efficient capital markets, as an integral part of financial markets each national economy. The aim of this work paper is to point out some adventages and disadventages capital market development "young" capital market in transition period of Serbian economy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bernard J. Foley: Capital market, Macmillan Education Ltd London, 1991.

Брзаковић, Т: Детерминанте избора инвестиционих стратегија банака на тржишту капитала, Економски факултет, Ниш, 2006.

Васиљевић, Бранко: Основи финансијског тржишта, ДХ, Београд, 1997.

Група аутора: Тржиште новца и тржиште капитала у Југославији, Удружење банака Југославије, Београд, 1990.

Ерић, Дејан: Финансијска тржишта и инструменти, Научна књига, 1997.

Robinson, J.: Economic Philosophy, Pelican Books, London, 1964.

Ристић, Живота: Тржиште капитала - теорија и пракса, Београд, 1990.

Ћировић, Милутин: Финансијска тржишта и њихови закони, Финанцинг центар, 1997.

Научни и стручни радови објављени у одговарајућим часописима:

Corporate Finance, Euromoney Institutional Investor, October 2001.

Денчић, Ксенија: Процена, истраживање и управљање политичким ризиком у процесу међународног инвестирања капитала, Берза 79/1999.

Марковић, Борис; Живковић, Небојша: Транзиција југословенског тржишта осигурања и могућност приближавања земљама Европске заједнице, Финансијска тржишта у условима закаснеле транзиције, Милочер, 2001.

Симонети, М., Петровић, Н.,: Тржиште капитала у земљама у развоју, Деоничарски капитал у Југославији, Економски институт, Београд, 1990.

Живковић, Бошко: Квалитет корпоративног управљања и тржиште корпоративне контроле у условима транзиције, Трећа међународна конференција београдске берзе, 2004.

Ћосић, Б; Јоргић, Б; Пујић, Д: Берза хартија од вредности и берзанско пословање, Југословенско тржиште капитала, Београд, 1991.

Београдска берза, Годишњи извештај, 2008.

Интернет извори

www.nbs.yu

www.ekonomist.co.yu

www.belex.yu

http/portal.komora.net

Downloads

Published

2010-12-31

How to Cite

Живаљевић, Г. (2010). CAPITAL MARKET IN THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE PERIOD OF TRANSITION "EMERGING MARKETS". Acta Economica, 8(13), 199–223. Retrieved from http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE/article/view/184

Issue

Section

Professional article