Јовановић Гавриловић, П. “Quot”;. Acta Economica, vol. 8, no. 12, June 2010, pp. 65-80, http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE/article/view/188.