[1]
Чичковић, Р. 2018. QUANTIFYING THE BANK RISKS – CREDITMETRICS CONCEPT. Acta Economica. 9, 14 (Aug. 2018), 371–384.