(1)
Вемић Ђурковић, Ј. . ETHICAL RESPONSIBILITY OF MANAGERS IN THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS. AE 2011, 8, 127–153.