(1)
Орсаг, С.; Микеревић, Д. Beta Controversies. AE 2016, 13, 9-29.