Орсаг, Силвије, and Дејан Микеревић. 2016. “Beta Controversies”. Acta Economica 13 (22):9-29. https://doi.org/10.7251/ACE1522285L.