[1]
Ј. . Вемић Ђурковић, “ETHICAL RESPONSIBILITY OF MANAGERS IN THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS”, AE, vol. 8, no. 12, pp. 127–153, Jul. 2011.