Орсаг, Силвије, and Дејан Микеревић. “Beta Controversies”. Acta Economica 13, no. 22 (February 29, 2016): 9–29. Accessed May 14, 2021. https://ae.ef.unibl.org/index.php/ae/article/view/84.