Impact of the procurement policy on financial efficiency of operating systems in the Republic of Srpska

Authors

  • Младен Р. Гајић Public Health Institution Hospital "St. Apostle Luke", Doboj

DOI:

https://doi.org/10.7251/ACE1625147G

Keywords:

the function of procurement, financial function, financial performances, business cycle, cash cycle

Abstract

Relations between business functions have positive and negative relations and impacts on financial performances in business. In the present paper, the focus is on the relationship between the function of procurement and the financial function, indicating to their interdependence and the impact on financial performances. An illustration of the relation between these functions is performed on the basis of indicators of the economy business of the Republic of Srpska. Namely, the paper presents the position of the business cycle and the cash cycle of business systems in the Republic of Srpska, including the state on the market based on two parameters, where we made a comparison of the relationship between the number and the structure of the business systems, and the coverage of exports by imports, according to the structure and the value harmonized with the Standard International Trade Classification.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dess, G., Lumpkin, T., i Eisner, A. (2007). Strategijski menadžment. 3. izd. Beograd: „Data status”.

Ferišak, V. (2006). Nabava: politika, strategija, organizacija, management. 2. aktualizirano i dopunjeno izd. Zagreb: vlastita naklada.

Феришак, В., и Стиховић, Л. (1989). Набава и материјално пословање. Загреб: „Информатор”.

Gustafsson, A, i Johnson D., M. (2006). Natjecanje u uslužnoj ekonomiji: kako stvoriti konkurentsku prednost kroz razvoj i inovaciju usluga. Zagreb: „Mate” d.o.o.

Иванишевић, М. (2008). Пословне финансије. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду.

Kotler, P. i Keller, K. L. (2006). Marketing menadžment. 12. izd. Beograd: „Data status”.

Краљ, Ј. (1990). Финансијско управљање и финансијско пословање у условима тржишне привреде. Књиговодство, 8-9 (1990).

Красуља, Д. (1994). Пословне финансије. 6. изд. Београд: Економски факултет.

Микеревић, Д. (2016). Анализа приносног, имовинског и финансијског положаја Републике Српске. Бања Врућица: Зборник радова 11. међународног симпозијума о корпоративном управљању, стр. 363-384.

Микеревић, Д. (2009). Финансијски менаџмент.3. измијењено и допуњено изд. Бања Лука: Економски факултет.

Микеревић, Д. (2005). Стратешки финансијски менаџмент. Бања Лука: Економски факултет.

Ловрета, С., Кончар, Ј. и Петковић, Г. (2006). Канали маркетинга. 2. изд. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду.

Ранковић М., Ј. (1999). Управљање финансијама предузећа: финансијска политика, организација, планирање, контрола и анализа. 9. поновљено изд. Београд: Етнографски музеј.

Републички завод за статистику Републике Српске. Мјесечни статистички преглед, децембар 2015.

Републички завод за статистику Републике Српске, Статистички годишњак Републике Српске за 2015. годину.

Robbins P., S. i Judge A., T. (2009). Organizacijsko ponašanje 12. izd. Zagreb: „Mate” d.o.o.

Сорак, М. (2006). Менаџмент производње. Бања Лука: Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци.

Van Horne, J. C. i Wachowicz, J. M. (2002). Osnove fnancijskog menadžmenta. 9. izd. Zagreb: „Mate” d.o.o.

Downloads

Published

2016-07-31

How to Cite

Гајић, М. Р. (2016). Impact of the procurement policy on financial efficiency of operating systems in the Republic of Srpska. Acta Economica, 14(25), 147–168. https://doi.org/10.7251/ACE1625147G

Issue

Section

Review article